Ukoronował piekoszowską Panią

W sobotę 22 stycznia przypada 47 rocznica śmierci księdza Szczepana Domagały, byłego proboszcza parafii Piekoszów i dziekana dekanatu piekoszowskiego. Pamiętajmy o nim w tym czasie w naszych modlitwach. Poniżej zamieszczamy wpis o naszym byłym proboszczu zamieszczony na stronie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Zachęcamy do lektury.

Ksiądz Szczepan Domagała urodził się w Porębie Górnej, w powiecie miechowskim 25 grudnia 1903 r. Był synem Marcina i Łucji z Dyduchów. W Porębie ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Rodzice posłali go następnie do prywatnego gimnazjum w Ojcowie, a później do gimnazjum państwowego w Miechowie, gdzie ukończył klasę szóstą. W 1924 r. został przyjęty do liceum przy Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie skończył klasę siódmą i ósmą. Po studiach filozoficzno-teologicznych w kieleckim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1931 r.

Bezpośrednio po uzyskaniu święceń ks. Szczepan Domagała zostaje wikariuszem w Książu Wielkim, skąd już 1 października 1931 r. trafia na wikariat do Wzdołu, a stąd – 28 stycznia 1933 r. na wikariat do Janiny. 28 października 1933 r. zostaje mianowany kapelanem S.S. Sercanek na Karczówce, a w zakresie jego obowiązków jest także obsługa kościoła. 28 października 1939 roku zostaje administratorem nowej parafii na Karczówce. Parafianom dał się poznać jako oddany i cieszący się zaufaniem kapłan. Zaangażowany już od listopada 1939 w działalność Związku Walki Zbrojnej zostaje aresztowany przez gestapo 10 lutego 1941 r. podczas wielkiej akcji wymierzonej przeciw członkom ruchu oporu, głównie wchodzącym w skład siatki wywiadu kieleckiego obwodu Związku Walki Zbrojnej. Wraz z 85 aresztowanymi trafia do więzienia na ulicy Zamkowej w Kielcach. Jest oskarżany o przechowywanie broni, posiadanie radia i ukrywanie tajnej drukarni. Po dwóch miesiącach 5 kwietnia 1941 roku zostaje wywieziony tzw. transportem kieleckim do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a stamtąd po miesiącu (5 maja 1941 r.) trafia wraz z innymi kapłanami do obozu koncentracyjnego w Dachau. W obozie przebywa do wyzwolenia 29 kwietnia 1945r. przeżywając wraz z innymi więzionymi kapłanami koszmar obozowego życia. Poddawany jest jako królik doświadczalny zbrodniczym doświadczeniom medycznym.
Po powrocie z obozu 15 grudnia 1945 r. zostaje mianowany proboszczem w Chełmcach, a 28 marca 1951 r. proboszczem i dziekanem w Piekoszowie. Tu angażuje się w pełni w życie parafii doprowadzając do rozkwitu kultu maryjnego i koronacji obrazu Matki Bożej z Piekoszowa przez prymasa Polski 8 września 1968 r.

W kwietniu 1970 r. ks. Szczepan Domagała uczestniczy w pielgrzymce do Rzymu. Trasa pielgrzymki wiedzie przez Dachau, Mauthausen i Gusen. Pielgrzymka jest równocześnie aktem dziękczynienia za ocalenie od śmierci w 25 lecie uwolnienia polskich kapłanów z obozów koncentracyjnych. W kwietniu 1974 r. ks. Szczepan Domagała, poważnie chory na astmę, przechodzi na emeryturę i trafia do Domu Księży Emerytów w Kielcach. Umiera 22 stycznia 1975 r. Zostaje, zgodnie ze swoją wola pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii w Porębie Górnej.

Tekst za http://ompio.pl/wiezniowie/domagala-szczepan/

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy