Uroczystość Objawienia Pańskiego

W poniedziałek, 6 stycznia 2020 r. wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego – zwaną popularnie Świętem Trzech Króli.

Podczas każdej Mszy św. błogosławiliśmy kadzidło i kredę, do oznaczenia drzwi naszych domów C†M†B 2020.

Po Mszy św. o godz. 10.00 odbył się KONCERT KOLĘD w wykonaniu Scholi dziecięcej „Boże Nutki” i Scholi młodzieżowej „Elohim”. Został także rozstrzygnięty Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Wszystkie prace konkursowe zostały zawieszone na jednej z choinek w naszym kościele.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednym z sześciu świąt nakazanych w Kościele w Polsce, które wypadają poza niedzielami (obok np. Bożego Narodzenia). Tak więc 6 stycznia wierni mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej oraz korzystania z odpoczynku duchowego i fizycznego, jak w każdą niedzielę.

___________________

CO OZNACZA NAPIS NA DRZWIACH?

Od XV wieku w kościołach poświęca się kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery C†M†B 2020, które mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat – zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. Litery te mogą też być inicjałami imion Mędrców ze Wschodu, jednak imiona te nadała Mędrcom legenda dopiero w VI w.