Wrześniowe Nabożeństwo Fatimskie

Przy licznym udziale parafian i pielgrzymów odbyło się kolejne Nabożeństwo Fatimskie. W tym miesiącu szczególną modlitwą otaczaliśmy wszystkich mieszkańców Podzamcza, którzy też posługiwali na podczas Mszy świętej i procesji z lampionami, która przebiegała wzdłuż plenerowej Drogi krzyżowej i wokół Sanktuarium.

Mszy świętej przewodniczył ks. prob. Zygmunt Kwieciński. Homilię wygłosił ks. Adrian Stępień, który podziękował wszystkim zebranym za pozytywną odpowiedź na wezwanie Maryi w Fatimie do wynagradzania za grzechy i zniewagi czynione wobec Boga i Matki Najświętszej. Wychodząc od słów św. Pawła z Listu do Kolosan: „Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” pokazywał jak Maryja spełnia wobec Kościoła daną przez Chrystusa pod Krzyżem rolę Matki wszystkich wierzących, wskazując w swoich objawieniach na potrzebę powrotu do posłuszeństwa Bożemu Słowu.

Nabożeństwo zakończyło się wspólnym Apelem Jasnogórskim.

Liturgia dnia

Msze Święte

W NIEDZIELE (w roku szkolnym)
7.00, 8.30, 10.00, 11.15*, 12.30, 18.00**

W NIEDZIELE (lipiec-sierpień)
i uroczystości przypadające poza niedzielą

7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00**

W TYGODNIU:
7.00 i 18.00**

* z homilią dialogowaną dla dzieci

** w okresie jesienno-zimowym, po zmianie czasu o 17:00

Spowiedź

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.,
w niedziele – w czasie Mszy św.

w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca:

  • rano od 6:30
  • wieczorem godzinę przed Mszą Świętą (z wyjątkiem soboty)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku przez godzinę po każdej Mszy Świętej.
W soboty, niedziele i uroczystości kancelaria nieczynna.

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego
– o każdej porze dnia

Relacje filmowe

Polecamy